Property Alliance

property logo


• За компанијата
ПРОПЕРТИ АЛИАНЦЕ ДООЕЛ  е компанија специјализирана во делокругот на работи од издавање реизфдавање одржување и продажба на Недвижен имот, основана почетоците на 2016 година  и членка на Инвестмент Групацијата.


PPA NASOKI

• Насоки
ПРОПЕРТИ АЛИАНЦЕ  ДООЕЛ е насочена пред се во Квалитетот на дадената услуга на клиентот , негова садисфакција, и ужување во неговиот избор , било да се работи за станбен или деловен простор , насоката на компанијата е на нашиот клиент да му овозможи максимална запознаеност со имотот, што тој планира да го купи или да го земе под закуп, притоа да му овозможи увид во сите предности или недостатоци на истиот, да го запознае клиентот со реалната фактичка состојба на истиот, и да се погрижи за правилен избор.


PROPERTI OBEJKTI

• Објекти
-Станбени згради ; Скопје – сите општини, Тетово, Охрид, Битола, Дојран
-Деловни објекти; Скопје  – сите општини, индустриски зони, Тетово, Битола, Куманово
За подетални информации околу објектите побарајте не на Фејсбук, или на ПАЗАР3, РЕКЛАМА 5.


delokrug PPA

• Делокруг
Издавање на недвижен имот, реиздавање на недвижен имот, продажба на недвижен имот, продажба на недвижен имот или давање по лизинг, управување со станбени и деловни објекти.