Investment Security Services

blank-shield-md

 • За агенцијата

Агенцијата е со седиште во Скопје во Населбата Карпош  Ул. 8ми Септември , а свои експозитури има во Скопје – Центар, Аеродром и Карпош.

Вработените во Агенција Инвестмент Секурити Сервис се професионално обучени и оспособени за решавање и справување со најсофистици- раните облици на загрозување на лица и имоти, што ги обезбедува агенцијата, притоа користејќи современа опрема и специјално обучени тимови кои постојано го следат и применуваат техничко-технолошкиот развој. Преку постојан процес на обука се изучуваат и методите за дејствување врз потенцијалните жаришта на загрозување. Вработените во агенцијата Инвестмент Секурити Сервис  се во постојан работен однос, а нивниот број постојано расте, како и бројот на објекти што ги обезбедува агенцијата .

 • УНИФОРМИ НА ДРУШТВОТО
  IMG_1275IMG_1276
 • Овластени беџови на друштвото
  IMG_1279
 • Видови Обезбедување

Обезбедување банки и финансиски институции (заштита на капитал, имот, контрола на пристапот на вработените);

Обезбедување комерцијални објекти (средни и големи трговски центри, продавници: заштита на имотот од кражби и провали, одржување на редот)

Обезбедување манифестации (спроведување целосен пакет на услуги за обезбедување јавни настани и манифестации);

Обезбедување во здравството (заштита од инциденти на медицинските центри и нивните вработени);

Обезбедување индустриски и производствени капацитети (контрола на пристапот, надгледување и контрола на произведените продукти, контрола на внесените и изнесените материјали и производи од производните погони, одржување на редот во севкупниот имот
Придружба на физички лица во рамки на обезбедуваните капацитети;

VIP заштита: телохранители со возила од висока класа. Сите возила одат во пакет со професионални возачи, специјализирани за возење единечно и во ескорт;

Заштита при транзит или престој на туристи во земјата или на локално ниво.

Агенцијата Инвестмент Секурити Серви нуди лица за обезбедување разни настани, испланирано и моделирано според потребите на клиентите;

АгенцијатаИнвестмент Секурити Серви има специјализиран оддел кој одговара на специфичните барања и одговорности, како што се транспорт на пари.
Екипата е целосно опремена и вооружена според законите на Р. Македонија за транспорт на специјални пратки и пари.
Природата на доставата го определува степенот на обезбедување, начинот и подобностите за извршување на овие услуги.
Специјализираниот оддел е обучен да планира, да дава совети и стручни мислења,да разговара и договара во потполна тајност и дискреција

Локален мониторинг: работници во обезбедувањето кои вршат мониторинг на веќе обезбедуваните објекти, во кои е инсталиран мониторинг систем (CCTV технологија), алармен систем и контрола на пристап;

Агенцијата Инвестмент Секурити Серви  поседува високоразвиен и софистициран мониторинг центар кој е во постојана врска со патролните единици низ целата земја. Во мониторинг ценатрот сите имоти и објекти во кои претходно се инсталирани алармни и надзорни системи се надгледуваат 24 часа на ден. Техничката опрема и софтверот во мониторинг центарот е од последното издание и постојано се надоградува.

Инвестмент Секурити Серви мониторинг центарот е развиен така да секогаш кога Вие имате потреба од нас, Ние реагираме во иститот момент

 • Ценовник

  IMG_1319

 • Контакт

Тел: +389 2 3126264
Тел: +389 78442100
Факс: +389 2 3126264
Адреса: ул
. 8ми Септември бр.12  (населба Карпош)
E-mail: info@investment.mk