City Financial

City Financial е финансиско друштво дел од Инвестмент Групацијата кое се бави со сите видови финансиско работење во и надвор од републиката, кредитирање на население и стопанство.

financial

City Financial нуди промотивни каматани стапки на брзи кредити со рок на одобрување пократок од еден час.
Во составот на работењето City Financial дава услуги од финансискиот консалтинг како и консалтинг за финансиски дејности во странство.
Како член на Инвестмент Групацијата City Financial има пристап до сите фондови на Инвестмент и истите ги пласира како свеж капитал преку финансирање и рефинансирање на кредити кај населението.

Контакт телефон 078442100, 078267127, 023126264,
Адреса; Бизнис Центар Палома Бјанка локал бр.16
Одговорно лице; Елица Малеска