Портал

logo

CityNews издаваштво основано средината на 2016 година како дел од ИНВЕСТМЕНТ ГРУПАЦИЈАТА.
CityNews се позиционира во светот на новинарството, и почнува со работа и издавање на вести.

sld2

Тимот на новинари кои го сочинуваат порталот е акцентот на ова издаваштво, нивното работно искуство и нивните вештини даваат сигурност на пласираните вести, како и гарантираат за нивната точност и објективност во целина.

Контакт 078/442-100, и 02/3126264
одговорен уредник Дејан Јовановски