Кугларски клуб

logo-ccig

ИНВЕСТМЕНТ ГРУПАЦИЈА Скопје, е фирма која се бави со управувачки дејности во деловниот свет, активна во Републиката и во странство, последниот подвиг кој го направи оваа компанија е во последното тромесечије да издвои средства и напори за да го помогне спортот во Република Македонија и неговиот разој. Затоа се одлучивме да инвестираме во кугларството во Р.Македонија, по обавени разговори со македонски клубови акцентот падна на кугларскиот клуб 18 Август, кој е воедно најстар кугларски клуб во Републиката. На состанок на надзорен одбор на клубот се донесе одлука ИНВЕСТМЕНТ ГРУПАЦИЈАТА Скопје да го превземе клубот, воедно несебично да инвестира во него и во играчите на истиот.

Ние како ИНВЕСТМЕНТ ГРУПАЦИЈА Скопје, се обврзавме во кугларството да инвестираме повеке од 50.000 Евра на годишно ниво од почетокот на стартот на 2 дел од сезоната, овие средства на клубот ке му бидат доделени да ги користи за организација на активности, семинари, школи, опремување на веке дотраената опрема и куглана како и донесување на играчи од странство.

Со овој подвиг нашата компанија учествува во активата на овој спорт во Републиката и се обврзува да ги следи трендовите во светот.

Воедно разгледувајки ги актуелните движења на Македонската кугларска сцена може да назначиме дека овој буџет кој е одвоен за клубот е нималку скромен, туку најобемен и најголем, во монетов доделен на користење на било кој клуб од оваа област.

Менаџментот на компанијата активно превзема мерки за вклучување и во друг вид на спортови, која реализација на плановите би била отстварена, во втората половина од 2017 година.
Со почит,

ИНВЕСТМЕНT ГРУПАЦИЈА Скопје,

WWW.INVESTMENT.MK