Бизнис кафе

CEO and founder, of the company, attending a meeting on Macedonia bussines cafe in Skopje, he met Ms. Mary Jo Jacobs, an expert in international PR companies: BP America, Royal Dutch Shell, Letmathe Brodersen New York Bank, HSBC, and Mr. Patrick Jefferson, founder of consulting company reputation and communication protocol Jepson-Beaman LLC Washington-DC, an external consultant to Ferrari, Harrods, former Secretary General of Princess Diana.

biznis-kafe

Генералниот директор и основач, на компанијата присуствуваше на состанокот на македонија бизнис кафе во скопје, тој се состана со г-ѓа мери џо џејкобс, експерт во меѓународните пр претпријатија: бп америка, ројал дач шел, letmathe brodersen њујорк банка, хсбц, и г-дин патрик џеферсон, основач на консалтинг претпријатие репутација и комуникациски протокол jepson-beaman ллц вашингтон-dc, надворешен консултант на ферари, хародс, поранешниот генерален секретар на принцезата дајана